Gabriel

Usługi Pogrzebowe Kraków

orn

+ 48 570 222 888

całodobowy telefon

Kraków, Zawiercie

line

Śmierć Bliskiej Osoby zawsze nadchodzi niespodziewanie. Zaskoczenie, ból i bezradność są w tych momentach normalne, tymczasem jednak trzeba podjąć pewne działania. Jeśli zgon nastąpił w domu, najpierw trzeba wezwać lekarza, telefonując pod nr 999 lub 112 (z telefonów komórkowych). Lekarz po przyjeździe ma obowiązek stwierdzić, czy nastąpiła śmierć oraz wypisuje kartę zgonu. Ten dokument jest podstawą do wystawienia aktu zgonu, który uzyskuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego. Po stwierdzeniu zgonu należy zawiadomić zakład pogrzebowy, który dokona eksportacji (przewiezienia) zwłok do chłodni. Należy pamiętać, że zakład pogrzebowy któremu zlecają Państwo przewóz zwłok nie musi być tym, który przeprowadzi całą uroczystość żałobną. Jeśli Państwo wyrażą życzenie, aby organizację ceremonii żałobnych powierzyć Zakładowi Pogrzebowemu GABRIEL Kraków, podejmiemy się realizacji tego życzenia z całą dokładnością oraz profesjonalizmem.

W momencie kontaktu z zakładem pogrzebowym, który będzie odpowiedzialny za całość uroczystości, należy być w posiadaniu następujących dokumentów: • karty zgonu, wystawionej przez lekarza, • dowodu osobistego osoby zmarłej, • zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu, a gdy zmarły był emerytem czy rencistą - karty emeryta-rencisty (zielona fiszka) lub ostatniego odcinka renty lub emerytury, • dowodu osobistego wnioskodawcy

Na podstawie tych dokumentów oraz Państwa upoważnienia zajmujemy się sami dopełnieniem wszelkich formalności urzędowych, łącznie z odbiorem zasiłku pogrzebowego ZUS oraz wyrobieniem aktu zgonu.

W naszym Zakładzie Pogrzebowym GABRIEL Kraków już zazwyczaj podczas pierwszego spotkania mogą Państwo ustalić następujące szczegóły: • datę pogrzebu, kremacji, • określenie rodzaju obrządku religijnego lub ustalenie szczegółów pogrzebu świeckiego, • wybór trumny lub urny, • wybór cmentarza i miejsca pochówku,

W tym ostatnim przypadku - jeśli Zmarły nie będzie pochowany w grobie rodzinnym - zadbamy też, wspólnie z Państwem, o wykupienie miejsca grzebalnego na cmentarzu.

Więcej informacji na temat postępowania w przypadku śmierci znajdą Państwo na portalu FUNER