Gabriel

Usługi Pogrzebowe Kraków

aaf

+ 48 570 222 888

całodobowy telefon

Kraków, Zawiercie

aa

W naszym Zakładzie Pogrzebowym GABRIEL Kraków niejednokrotnie spotykaliśmy się z wątpliwościami dotyczącymi niektórych pojęć bądź procedur, związanych z różnymi etapami pogrzebu. Dlatego poniżej pragniemy wyjaśnić niektóre kwestie.

Czym się różni karta zgonu od aktu zgonu?

Karta zgonu jest pierwszym, podstawowym dokumentem, o którego uzyskanie należy zadbać, gdy umiera Bliska Osoba. Bez karty zgonu nie są możliwe inne procedury. To właśnie na podstawie karty zgonu zakład pogrzebowy może przyjąć zlecenie na eksportację (wyprowadzenie) ciała Zmarłego z domu do chłodni oraz - później - na rozpoczęcie przygotowań do pogrzebu. Należy pamiętać, że wypisanie przez lekarza karty zgonu nie wiąże się z żadnymi kosztami.Jakie dokumenty należy posiadać, kontaktując się z zakładem pogrzebowym?

karta zgonu (wystawiona przez lekarza)
dowód osobisty zmarłego,
zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu (jeśli Zmarły był czynny zawodowo)
karta emeryta rencisty lub ostatni odcinek renty/emerytury (jeśli Zmarły był emerytem lub rencistą)Jakie są podstawowe ustalenia dokonywane w zakładzie pogrzebowym?

Zakład Pogrzebowy GABRIEL Kraków to miejsce, które pozwala na zarządzanie i odpowiedzialność jednego podmiotu za wszystkie usługi pogrzebowe. Wiąże się to nie tylko z pewnym komfortem Klienta, który nie musi rozpraszać swojej uwagi oraz tracić czasu na ustalenia różnych kwestii, które składają się na ceremonie żałobne, w różnych miejscach, nieraz bardzo od siebie oddalonych geograficznie. Jedną z najważniejszych zalet takiego skupienia usług w jednym miejscu jest pewność, że zakład pogrzebowy przygotowujący uroczystości pogrzebowe i deklarujący ich wysoką jakość, faktycznie bierze pełną odpowiedzialność za ich przebieg. Zakład Pogrzebowy GABRIEL to gwarancja bardzo dobrej znajomości wszelkich zagadnień funeralnych oraz specyfiki cmentarzy - zwłaszcza w miastach, w których znajdują się nasze biura: Kraków oraz Zawiercie.

Na podstawie rozmowy z Państwem oraz koordynacji różnych harmonogramów zapadają decyzje takie, jak:

- ustalenie daty pogrzebu
- jeśli pogrzeb jest poprzedzony kremacją - to ustalenie daty kremacji
- wybór cmentarza oraz miejsca grzebalnego
- jeśli Zmarły jest chowany w grobie rodzinnym - uruchomienie procedur związanych z otwarciem istniejącego grobu
- decyzja o charakterze pogrzebu: tradycyjny bądź z uprzednią kremacją; wyznaniowy bądź świecki


Zachęcamy Państwa, aby wszelkie procedury pozostawić naszej wiedzy i doświadczeniu. Dzięki temu będą mogli się Państwo skupić na tym, co najważniejsze w tych bolesnych momentach - czyli na przeżywaniu pierwszych chwil żałoby i przygotowywaniu się do ostatniego pożegnania.